Militaire briefwisseling

Nieuw model voor militaire nota’s   (Jul 08)

De nieuwe gedetailleerde instructie over de militaire briefwisseling (DGFM-GID-GPOL-FMPX-001/AFED) van 01 Jul 08 vervangt de oude versie van 05 Jul 06 (DGHR-GIDCORRES-001).

De wijzigingen slaan hoofdzakelijk op het model van de militaire nota.

  • Vanaf nu moet een MITS-nummer (DGMR-SPSADMI-PBXX-001) en een archiveringscode (DGJM-SPS-ARCHGESCOR-001) vermeld worden.
  • Het aantal bijlagen wordt vervangen door het aantal pagina’s.
  • De eerste paragraaf van elke nota zal steeds de paragraaf ‘synthese’ zijn. Hierdoor kan je met enkele sleutelwoorden de inhoud van de nota samenvatten.
  • De opsomming van de bestemmelingen is vereenvoudigd.
    Bovenaan vermeld je enkel nog de bestemmelingen van wie een ‘actie’ wordt verwacht. Al de andere bestemmelingen vermeld je onderaan achter de vermelding ‘Info’. Bovenaan blijven dus enkel ‘Aan’ en ‘o/c’ (onder couvert) behouden, de vermeldingen ‘afschrift’ en ‘via’ verdwijnen.
  • Het model voor een faxbericht verdwijnt. Als je nog een nota per fax wilt versturen, dan kan je voortaan achter de naam van de bestemmeling het faxnummer tussen haakjes vermelden. 
  • Waar nodig de vermelding ‘Bescherming persoonlijke levenssfeer’, met eronder ‘wet van 8 december 1992’.