Wervingssessie van kandidaat-reserveofficieren 2010

In 2010 worden wervingssessies georganiseerd voor de bijzondere werving en de laterale bijzondere werving van kandidaat-reserveofficieren, die houder zijn van een diploma van universitair onderwijs of van het hoger onderwijs van het lange type, of van een minstens gelijkwaardig niveau voor de Landmacht, de Marine en de Medische Dienst.

Inschrijvingen
a. De inschrijving is mogelijk vanaf publicatie (Belgisch Staatsblad 25 Jan 10).
b. De voorwaarden tot deelneming aan de wedstrijd, de toelatingsvoorwaarden en de vakken van de wedstrijd kunnen worden bekomen bij de Informatiecentra  of op het Groene Nummer 0800-33348.

Programma van de proeven en examens
a. De geneeskundige onderzoeken, de gemeenschappelijke proef inzake fysieke conditie en de psychotechnische proeven worden georganiseerd vanaf publicatie.
b. Een gestructureerd interview voor een examencommissie betreffende de beroepskennis met het oog op de beoordeling van de geschiktheid voor het uitoefenen van de toekomstige functies waarvoor men wordt aangeworven, wordt georganiseerd van 22 tot en met 26 februari 2010 (sessie april 2010) en van 19 tot en met 23 april 2010 (sessie juni 2010).

Bijzondere werving voor de Medische Component :

Geneesheer specialist in de acute geneeskunde 3 N 3 F

Diplomavereisten :

Geneesheer specialist in de acute geneeskunde

Titularis van de bijzondere beroepstitel van geneesheer specialist in de acute geneeskunde, overeenkomstig artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde

Laterale bijzondere werving voor de Medische Component

  FUNCTIE N F TOTAAL
MC Apotheker specialist in de klinische biologie 1 1 2
Geneesheer specialist in de röntgendiagnose 2 1 3
Geneesheer specialist in de intensieve zorgen 1 0 1
Geneesheer specialist in de anesthesie-reanimatie 2 2 4
TOTAAL    6 4 10
Een beroepservaring van minimaal vijf jaar is vereist.

Diplomavereisten :

FUNCTIE Diploma
Apotheker specialist in de klinische biologie

Houder van het wettelijke diploma van apotheker, bevoegd om verstrekkingen te verrichten die tot de klinische biologie behoren, overeenkomstig het ministerieel besluit van 3 september 1984 tot vaststelling van de voorwaarden voor machtiging van apothekers die bevoegd zijn om verstrekkingen te verrichten die tot de klinische biologie behoren.
Geneesheer-specialist in de röntgendiagnose

Titularis van de bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de röntgendiagnose, overeenkomstig artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde.
Geneesheer-specialist in de intensieve zorgen Titularis van de bijzondere beroepstitel van geneesheer specialist in de intensieve geneeskunde, overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde.
Geneesheer-specialist in de anesthesie-reanimatie

Titularis van de bijzondere beroepstitel van geneesheer specialist in de anesthesie-reanimatie, overeenkomstig artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde.

Bron : Belgisch Staatsblad van 25 Jan 10 (Ed.1)

Bijzondere werving. Wervingssessie van kandidaat-reserveofficieren 2010, bl. 3067.

http://www.staatsbladclip.be/staatsblad/wetten/2010/01/25/wet-2010007007...