Basisinfo

Intranet DGHR

Intranet DGHR :

https://portal.mil.be/dghr 

Internet site Reserve :

http://www.mil.be/nl/de-reserve


Militaire briefwisseling

Nieuw model voor militaire nota’s   (Jul 08)


Dragen van het uniform - AO– J/571 C

Het dragen van het uniform door militairen die niet meer in werkelijke dienst zijn en door bepaalde categorieën van burgers.
Algemene Order – J/571 C (10 Aug 93) - geactualiseerd.

Bron : ARES 113 (KNVRO)


Taalcursus kandidaat reservemajoor

De documenten voor de taalcursus voor KMR vindt U op de site van het Centrum voor Taalonderwijs van de KMS .


Eretitel van veteraan

Het Koninklijk besluit alsook het Ministerieel Besluit van 12 oktober 2006 tot bepaling van de operaties waaraan de personeelsleden en de gewezen personeelsleden van het departement van Landsverdediging moeten hebben deelgenomen om veteraan te zijn en de voorwaarden voor de toekenning van de eretitel van veteraan, werden op 17 november 2006 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.


Sociale Zekerheid Zelfstandigen

Sociale Zekerheid Zelfstandigen

De bezoldiging van het reservekader is sinds oktober 2004 (nieuw statuut) onderworpen aan de bijdragen van de sociale zekerheid.

De wedde van de reserve.militair die verklaart zelfstandige te zijn is onderworpen aan een inhouding voor sociale zekerheid van 13,07%. Dit percentage omvat: 0,87% voor de sector werkeloosheid; 1,15% ziekte- en invaliditeits-verzekering (uitkeringen); 3,55 %, gezondheidszorgen en 7,50% voor pensioenen. Daarnaast stort Defensie ook de werkgeversbijdrage van 16,77%.